Hlavná stránka

Akcie

HISTÓRIA

- Dejiny farského chrámu

- Kňazi pôsobiaci vo farnosti

FARNOSŤ

- Kronika Farnosti

- časopis Františkánske zvony

BOHOSLUŽBY

FARSKÉ OZNAMY

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SVIATOSTI

MODLITBY A PRIKÁZANIA

FOTOGALÉRIA

SPOLOČENSTVÁ

- Ružencové bratstvo

- Farská ekonomická rada

- Spevácky zbor

PREZENTÁCIE - ÚVAHY

LINKY

KONTAKT

 

Kňazi vo farnosti:

Vysvetlivky:

(f.) - farár
(sf.) - správca farnosti
(k.) - kaplán
(v.d.) - výpomocný duchovný
(t.d.) - trvalý diakon
(+)- zomrel
OFM - Rehoľa menších bratov (františkáni), lat. Ordo Fratrum Minorum
SP - (častejšie SchP) - Rehoľa piaristov (piaristi), lat. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei, Scholarum Piarum
SVD - Spoločnosť Božieho Slova (verbisti), lat. Societas Verbi Divini
SF - Spoločenstvo Fatima
SDS - Spoločenstvo Božského Spasiteľa (salvatoriáni), lat. Societas Divini Salvatoris

Kňazi pôsobiaci vo farnosti:

Rok(y) Počet katolíkov v matkofarnosti/ v celej farnosti Farár - správca farnosti Kapláni, výpomocní duchovní
1787-1788 Justín Speidl OFM (s.f.)
1788-1791 Rókus Koleda OFM (s.f.)
1790 1678/2141 Rókus Koleda OFM (s.f.)
1791-1794 Anastáz Valkovič OFM (s.f.)
1794-1795 Viliam Hedei OFM (s.f.)
1795-1797 Bartolomej Smetana OFM (s.f.)
1797-1801 Robert Smieško OFM (s.f.)
1801-1803 Melicher Augustovič OFM (s.f.)
1803-1806 Kristián Matejovič OFM (s.f.)
1806-1808 Melicher Augustovič OFM (s.f.)
1808-1810 Kandid Kruti OFM (s.f.)
1810-1812 Kliment Homoki OFM (s.f.)
1812-1815 Faustín Haspara OFM (s.f.)
1815-1816 Andrej Kučera OFM (s.f.)
1816-1817 Anton Svätokrížny OFM (s.f.)
1817-1818 neznáme/1264 Kandid Kruti OFM (s.f.)
1818 Kandid Kruti OFM (s.f.)
Faustín Haspra OFM (s.f.)
Izaiáš Cisár OFM (s.f)
1818-1823 Izaiáš Cisár OFM (s.f.)
1823-1833 Dionýz Gyády OFM (s.f.)
1830 1596/2180 Dionýz Gyády OFM (s.f.)
1833 Dionýz Gyády OFM (s.f.)
Marek Meliš OFM (s.f.)
1834 neznáme/2123 Marek Meliš OFM (s.f.) Alojz Slabík OFM (k.)
1835 neznáme/2137 Marek Meliš OFM (s.f.) Alojz Slabík OFM (k.)
1837 1537/2128 Marek Meliš OFM (s.f.) Alojz Slabík OFM (k.)
1838 neznáme/2139 Marek Meliš OFM (s.f.)
Roger Sórad OFM (s.f.)
Alojz Slabík OFM (k.)
1839 neznáme/2142 Roger Sórad OFM (s.f.) Alojz Slabík OFM (k.)
1842 neznáme/2290 Roger Sórad OFM (s.f.)
Hipolit Hollý OFM (s.f.)
Alojz Slabík OFM (k.)
1851 Hipolit Hollý OFM (s.f.)
Roger Sórad OFM (s.f.)
1852 neznáme/2261 Roger Sórad OFM (s.f.) Alojz Slabík OFM (k.)
1854 neznáme/2406 Roger Sórad OFM (s.f.) Alojz Slabík OFM (k.)
1855 1754/2378 Roger Sórad OFM (s.f.)
1856 Roger Sórad OFM (s.f.)
Barnabáš Kusílek OFM (s.f.)
1857 neznáme/2473 Barnabáš Kusílek OFM (s.f.)
1858 neznáme/2473 Barnabáš Kusílek OFM (s.f.)
Odorik Balážovič OFM (s.f.)
1859 neznáme/2473 Odorik Balážovič OFM (s.f.) Aurel Hankócy OFM (k.)
1863 2050/2778 Odorik Balážovič OFM (s.f.) Aurel Hankócy OFM (k.)
Ananiáš Persársky OFM (k.)
1865 neznáme/2818 Odorik Balážovič OFM (s.f.) Aurel Hankócy OFM (k.)
1866 neznáme/2828 Odorik Balážovič OFM (s.f.) Aurel Hankócy OFM (k.)
1867 neznáme/2834 Odorik Balážovič OFM (s.f.) Aurel Hankócy OFM (k.)
1868 neznáme/2799 Odorik Balážovič OFM (s.f.)
Lukácsy Tamás OFM (s.f.)
Aurel Hankócy OFM (k.)
1869 Lukácsy Tamás OFM (s.f.)
Odorik Balážovič OFM (s.f.)
Aurel Hankócy OFM (k.)
1870 neznáme/2799 Odorik Balážovič OFM (s.f.) Aurel Hankócy OFM (k.)
1872 neznáme/2810 Odorik Balážovič OFM (s.f.) Aurel Hankócy OFM (k.)
1873 Odorik Balážovič OFM (s.f.)
Kilián Kommánszky OFM (s.f.)
1875 Kilián Kommánszky OFM (s.f.)
Ananiáš Pelsársky OFM (s.f.)
1879 neznáme/2923 Ananiáš Pelsársky OFM (s.f.) Benjamín Tacnauer OFM (k.)
1880 neznáme/2926 Ananiáš Pelsársky OFM (s.f.) Bertold Otrubný OFM (k.)
1881 neznáme/2926 Ananiáš Pelsársky OFM (s.f.) Január Juračka OFM (k.)
1890 neznáme/3013 Ananiáš Pelsársky OFM (s.f.) Július Lasica OFM (k.)
1892 3213/4087 Ananiáš Pelsársky OFM (s.f.) Bertold Otrubný OFM (k.)
Arsenius Mixa OFM (k.)
1896 2330/3213 Ananiáš Pelsársky OFM (s.f.) Laetus Plahota OFM (k.)
Gabriel Nikolényi OFM (k.)
1897 2360/3245 Ananiáš Pelsársky OFM (s.f.) Gabriel Nikolényi OFM (k.)
Fulgentius Szendrey OFM (k.)
1898 2360/3245 Ananiáš Pelsársky OFM (s.f.) Gabriel Nikolényi OFM (k.)
Valerius Bachraty OFM (k.)
1899 neznáme/3267 Ananiáš Pelsársky OFM (s.f.) Fulgentius Szendrey OFM (k.)
1900 2361/3274 Ananiáš Pelsársky OFM (s.f.) Abel Edeneši OFM (k.)
Faust Ustrnul OFM (k.)
1901 2368/3277 Ananiáš Pelsársky OFM (s.f.)
Leopold Glós OFM (s.f.)
Faust Ustrnul OFM (k.)
Hieronym Kubiš OFM (k.)
1902 2368/3302 Leopold Glós OFM (s.f.) Faust Ustrnul OFM (k.)
Abel Edeneši OFM (k.)
1903 2208/3302 Leopold Glós OFM (s.f.) Faust Ustrnul OFM (k.)
Abel Edeneši OFM (k.)
1904 2254/3424 Leopold Glós OFM (s.f.) Faust Ustrnul OFM (k.)
Abel Edeneši OFM (k.)
1905 2289/3488 Leopold Glós OFM (s.f.) Abel Edeneši OFM (k.)
Hieronym Kubiš OFM (k.)
1906 2282/3504 Leopold Glós OFM (s.f.) Abel Edeneši OFM (k.)
Hieronym Kubiš OFM (k.)
1907 2282/3504 Leopold Glós OFM (s.f.) Abel Edeneši OFM (k.)
Hieronym Kubiš OFM (k.)
1908 2325/3566 Leopold Glós OFM (s.f.) Abel Edeneši OFM (k.)
Hieronym Kubiš OFM (k.)
1909 neznáme/3595 Leopold Glós OFM (s.f.)
Hieronym Kubiš OFM (s.f.)
Abel Edeneši OFM (k.)
1910 2380/3673 Hieronym Kubiš OFM (s.f.) Abel Edeneši OFM (k.)
Aurel Matušík OFM (k.)
1911 2598/3951 Hieronym Kubiš OFM (s.f.) Abel Edeneši OFM (k.)
Aurel Matušík OFM (k.)
1913 2598/3951 Hieronym Kubiš OFM (s.f.) Abel Edeneši OFM (k.)
Aurel Matušík OFM (k.)
1914 2620/4022 Hieronym Kubiš OFM (s.f.) Abel Edeneši OFM (k.)
Aurel Matušík OFM (k.)
1922 2731/4190 Konštantín Ballarin OFM (s.f.) Hieronym Kubiš OFM (k.)
Frederik Záni OFM (k.)
1929 3214/5089 Konštantín Ballarin OFM (s.f.)
1932 Spravovanie excurrendo
Nitrianskych Hrnčiaroviec
1933 4055/5672 Jakub Vavrek OFM (s.f.) Bruno Révay OFM (k.)
1935 Jakub Vavrek OFM (s.f.) Bruno Révay OFM (k.)
Klaudius Čulen OFM (k.)
1936 Jakub Vavrek OFM (s.f.) Robert Raffesberg OFM (k.)
Titus Bohňák OFM (k.)
1937 4435/5989 Jakub Vavrek OFM (s.f.) Robert Raffesberg OFM (k.)
Titus Bohňák OFM (k.)
Tarzicius Pataki OFM (k.)
1938 Jakub Vavrek OFM (s.f.)
Gabriel Gerhardt OFM (s.f.)
Robert Raffesberg OFM (k.)
Tarzicius Pataki OFM (k.)
Tibor Macejko OFM (k.)
Dominik Valko OFM (k.)
Bruno Révay OFM (k.)
1940 Gabriel Gerhardt OFM (s.f.) Bruno Révay OFM (k.)
Tibor Macejko OFM (k.)
Ernest Vaňura OFM (k.)
1942 Gabriel Gerhardt OFM (s.f.) Robert Raffesberg OFM (k.)
Bruno Révay OFM (k.)
Tibor Macejko OFM OFM (k.)
1943 Gabriel Gerhardt OFM (s.f.) Robert Raffesberg OFM (k.)
Bruno Révay OFM (k.)
Tibor Macejko OFM (k.)
1944 Gabriel Gerhardt OFM (s.f.) Bruno Révay OFM (k.)
Tibor Macejko OFM (k.)
1946 Gabriel Gerhardt OFM (s.f.) Bruno Révay OFM (k.)
Tibor Macejko OFM (k.)
1947 4150/5950 Gabriel Gerhardt OFM (s.f.) Bruno Révay OFM (k.)
Tibor Macejko OFM (k.)
1949 Gabriel Gerhardt OFM (s.f.) Bruno Révay OFM (k.)
Akurz Jakšič OFM (k.)
Florid Klimko OFM (k.)
1950 farnosť spravovaná
z Nitra Dolné mesto
Gabriel Gerhardt OFM (s.f.)
Václav Henrich Černák OFM (s.f.)
Bruno Révay OFM (k.)
Akurz Jakšič OFM (k.)
Florid Klimko OFM (k.)
Pavol Dubík OFM (k.)
1951 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Dr. Jozef Vrablec (v.d.)
1952 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Dr. Karol Ďurček (v.d.)
1953 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Dr. Karol Ďurček (v.d.)
1954 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Jozef Žaťko (k.)
1955 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Jozef Žaťko (k.)
1957 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
1958 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
1959 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
1960 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
1961 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
1962 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
1963 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
Michal Michalka (v.d.)
1964 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
1965 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
1966 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
1967 Václav Henrich Černák OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
1968 Václav Henrich Černák OFM (s.f.)
Ladislav Pius Čapkovič OFM (s.f.)
Ján Kačúr SP (k.)
Ladislav Pius Čapkovič OFM (k.)
1969 Ladislav Pius Čapkovič OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
1970 Ladislav Pius Čapkovič OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
Jozef Šabo SVD (k.)
1971 neznáme/16.000 Ladislav Pius Čapkovič OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
Jozef Šabo SVD (k.)
1972 Ladislav Pius Čapkovič OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
Jozef Šabo SVD (k.)
1973 Ladislav Pius Čapkovič OFM (s.f.) Ján Kačúr SP (k.)
Jozef Šabo SVD (k.)
František Rábek (k.)
1974 Ladislav Pius Čapkovič OFM (s.f.) Jozef Šabo SVD (k.)
František Rábek (k.)
1975 Ladislav Pius Čapkovič OFM (s.f.) Jozef Šabo SVD (k.)
František Rábek (k.)
Jozef Šuppa (k.)
1976 Ladislav Pius Čapkovič OFM (s.f.) František Rábek (k.)
Jozef Šuppa (k.)
Daniel Dian (k.)
1977 Ladislav Pius Čapkovič OFM (s.f.)
ThDr.Ladislav Belás (s.f.)
Ladislav Vrábel (s.f.)
František Rábek (k.)
Daniel Dian (k.)
1978 neznáme/25.000 Ladislav Vrábel (s.f.) František Rábek (k.)
Daniel Dian (k.)
1979 Ladislav Vrábel (s.f.) František Rábek (k.)
Ján Slávik (k.)
1980 Ladislav Vrábel (s.f.) Ján Slávik (k.)
Pavol Gavenda (k.)
1981 Ladislav Vrábel (s.f.) Pavol Gavenda (k.)
1982 Ladislav Vrábel (s.f.) Pavol Gavenda (k.)
1983 Ladislav Vrábel (s.f.) Pavol Gavenda (k.)
1984 Ladislav Vrábel (s.f.) Pavol Gavenda (k.)
Blažej Trulík (k.)
Stanislav Belák (k.)
1985 Ladislav Vrábel (s.f.) Stanislav Belák (k.)
Trulik (k)
ThDr.Viktor Rašovec (v.d.)
1986 Ladislav Vrábel (s.f.) Stanislav Belák (k.)
ThDr.Viktor Rašovec (v.d.)
1987 Ladislav Vrábel (s.f.) Stanislav Belák (k.)
ThDr.Viktor Rašovec (v.d.)
1988 Ladislav Vrábel (s.f.) Stanislav Belák (k.)
ThDr.Viktor Rašovec (v.d.)
1989 Ladislav Vrábel (s.f.) Stanislav Belák (k.)
Štefan Hodál (k.)
ThDr.Viktor Rašovec (v.d.)
1990 Ladislav Vrábel (s.f.) Štefan Hodál (k.)
Viliam Chrastina (k.)
ThLic.Ing.arch.František Kapusňák SF (k.)
ThDr.Viktor Rašovec (v.d.)
Jozef Marťák (v.d.)
Marián Chovanec (v.d.)
1991 Ladislav Vrábel (s.f.)
ThLic.Ing.arch.František Kapusňák SF (s.f.)
ThLic.Ing.arch.František Kapusňák SF (k.)
Mgr.Jozef Varhaník (k.)
Mgr.Marián Chovanec (v.d.)
ThDr.Viktor Rašovec (v.d.)
1992 ThLic.Ing.arch.František Kapusňák SF (s.f.) Mgr.Jozef Varhaník (k.)
Mgr.Štefan Maják (k.)
ThLic.Marián Chovanec (v.d.)
ThDr.Viktor Rašovec (v.d.)
1993 40.000/35.000 ThLic.Ing.arch.František Kapusňák SF (s.f.) Mgr.Štefan Maják (k.)
ThLic.Marián Chovanec (v.d.)
ThDr.Viktor Rašovec (v.d.)
1994 ThLic.Ing.arch.František Kapusňák SF (s.f.) Mgr.Štefan Maják (k.)
Martin Poživenec (k.)
Ing.Peter Murdza SF (k.)
ThDr.Marián Chovanec (v.d.)
ThDr.Viktor Rašovec (v.d.)
1995 ThLic.Ing.arch.František Kapusňák SF (s.f.) Ing.Peter Murdza SF (k.)
ThDr.Marián Chovanec (v.d.)
ThDr.Viktor Rašovec (v.d.)
1996 39.994/34.284 ThLic.Ing.arch.František Kapusňák SF (s.f.)
Mgr.Milan Kupčík (s.f.)
Ing.Peter Murdza SF (k.)
ThDr.Marián Chovanec (v.d.)
ThDr.Viktor Rašovec (v.d.)
1997 Mgr.Milan Kupčík (s.f.) Ing.Peter Murdza SF (k.)
Mgr.Jozef Soška (k.)
ThDr.Marián Chovanec (v.d.)
Mons.ThDr.Viktor Rašovec (v.d.)
1998 Filiálka Nitra Chrenová
sa stáva samostatnou farnosťou
Mgr.Milan Kupčík (s.f.) Ing.Peter Murdza SF (k.)
Mgr.Jozef Soška (k.)
Mgr.Emil Bečka (t.d.)
ThDr.Marián Chovanec (v.d.)
1999 Mgr.Milan Kupčík (s.f.) Ing.Peter Murdza SF (k.)
Mgr.Ján Smolka (k.)
Mgr.Emil Bečka (t.d.)
ThDr.Marián Chovanec (v.d.)
2000 17.400/16.300 Mgr.Milan Kupčík (s.f.) Ing.Peter Murdza SF (k.)
Mgr.Ján Smolka (k.)
2001 Mgr.Milan Kupčík (s.f.) Ing.Peter Murdza SF (k.)
Mgr.Ján Smolka (k.)
Mgr.Juraj Sedláček (k.)
2002 Mgr.Milan Kupčík (s.f.) Ing.Peter Murdza SF (k.)
Mgr.Juraj Sedláček (k.)
Mgr.Peter Knapec (k.)
2003 Mgr.Milan Kupčík (s.f.) Ing.Peter Murdza SF (k.)
Mgr.Peter Knapec (k.)
2004 Mgr.Milan Kupčík (s.f.)
Ing.Peter Murdza SF (f.)
Ing.Peter Murdza SF (k.)
Mgr.Peter Knapec (k.)
Mgr.Milan Kozák (k.)
Mgr.Richard Folučka (k.)
2005 Ing.Peter Murdza SF (f.) Mgr.Milan Kozák (k.)
Mgr.Richard Folučka (k.)
2006 16.900/15.000 Ing.Peter Murdza SF (f.) Mgr.Milan Kozák (k.)
Mgr.Richard Folučka (k.)
Mgr.Andrzej Drogoš SDS (k.)
2007 Ing.Peter Murdza SF (f.) Mgr.Milan Kozák (k.)
Mgr.Andrzej Drogoš SDS (k.)
ICLic.Michal Rajec (k.)
Mgr.Jacek Malaga SDS (k.)
2008 Ing.Peter Murdza SF (f.) ICLic.Michal Rajec (k.)
Mgr.Jacek Malaga SDS (k.)
ThLic.Marcel Cíbik (k.)
2009 1.7. sa z filiálky Zobor stala
Farská administratúra
Nitra - Zobor
Ing.Peter Murdza SF (f.)
zomrel 14.12.
CSLic.Ľubomír Rebek zastupujúci (s.f.)
ThDr.Marcel Cíbik (k.)
Mgr.Jacek Malaga SDS (k.)
CSLic.Ľubomír Rebek (k.)
2010 6.300/4.927 CSLic.Ľubomír Rebek zastupujúci (s.f.)
Mons.ThLic.Dominik Brňák (s.f.)
ICDr.Marek Virág (f.)
ThDr.Marcel Cíbik (k.)
CSLic.Ľubomír Rebek (k.)
Mgr.Jozef Hužovič (v.d.)
2011 16.6. vytvorená farnosť
Nitra - Zobor
ICDr.Marek Virág (f.) ThDr.Marcel Cíbik (k.)
Mgr.Jozef Hužovič (v.d.)
2012 ICDr.Marek Virág (f.) ThDr.Marcel Cíbik (k.)
Mgr.Jozef Hužovič (v.d.)
2013 ICDr.Marek Virág (f.) ThDr.Marcel Cíbik (k.)
Mgr.Jozef Hužovič (v.d.)
2014 ICDr.Marek Virág (f.) ThDr.Marcel Cíbik (k.)
Mgr.Jozef Hužovič (v.d.)
2015 ICDr.Marek Virág (f.)
Mgr.Štefan Maják, dekan-farár (f.)
ThDr.Marcel Cíbik (k.)
Mgr.Jozef Hužovič (v.d.)
2016 Mgr.Štefan Maják, dekan-farár (f.) ThDr.Marcel Cíbik (k.)
Mgr.Jozef Hužovič (v.d.)
2017 Mgr.Štefan Maják, dekan-farár (f.) ThDr.Marcel Cíbik (k.)
Mgr.Jozef Hužovič (v.d.)
2018 Mgr.Štefan Maják, dekan-farár (f.) ThDr.Marcel Cíbik (k.)
Mgr.Jozef Hužovič (v.d.)

  
 

© 2012 Rímskokatolícka cirkev Nitra - Horné mesto