Hlavná stránka

Akcie

HISTÓRIA

- Dejiny farského chrámu

- Kňazi pôsobiaci vo farnosti

FARNOSŤ

- Kronika Farnosti

- časopis Františkánske zvony

BOHOSLUŽBY

FARSKÉ OZNAMY

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SVIATOSTI

MODLITBY A PRIKÁZANIA

FOTOGALÉRIA

SPOLOČENSTVÁ

- Ružencové bratstvo

- Farská ekonomická rada

- Spevácky zbor

PREZENTÁCIE - ÚVAHY

LINKY

KONTAKT

 

Kontakt

 Adresa:

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Nitra - Horné mesto
Samova 2
949 01 Nitra

telefónne číslo:

0904/200 092 - farár
037/651 30 91 - kancelária

Pozor zmena adresy!!!
e-mail: nitra.hm@nrb.sk

IČO: 34 072 373
DIČ: 2021509952

Číslo účtu
VUB Banka
SK7002000000003544020951

Právna forma:
721 Cirkevná organizácia


 Správca farnosti:

vdp. Mgr. Štefan Maják, dekan-farár


 Kňazi vo farnosti:

vdp. ThDr. Marcel Cíbik, výpomocný duchovný

vdp. Mgr. Jozef Hužovič, výpomocný duchovný
správca stránky

 

© 2012 Rímskokatolícka cirkev Nitra - Horné mesto