Hlavná stránka

Akcie

HISTÓRIA

- Dejiny farského chrámu

- Kňazi pôsobiaci vo farnosti

FARNOSŤ

- Kronika Farnosti

- časopis Františkánske zvony

BOHOSLUŽBY

FARSKÉ OZNAMY

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SVIATOSTI

MODLITBY A PRIKÁZANIA

FOTOGALÉRIA

SPOLOČENSTVÁ

- Ružencové bratstvo

- Farská ekonomická rada

- Spevácky zbor

PREZENTÁCIE - ÚVAHY

LINKY

KONTAKT

 

Sviatosti

   Sviatosť krstu

   Sviatosť birmovania

   Sviatosť Oltárna

   Sviatosť zmierenia

   Sviatosť pomazania chorých

   Sviatosť posvätenia kňazstva

   Sviatosť manželstva

Svätenina

   Katolícky pohreb - svätenina

 

© 2012 Rímskokatolícka cirkev Nitra - Horné mesto