Hlavná stránka

Rok Sedembolestnej PM

Akcie

Misie - františkáni 2013

HISTÓRIA

- Dejiny farského chrámu

- Kňazi pôsobiaci vo farnosti

FARNOSŤ

- Kronika Farnosti

- časopis Františkánske zvony

BOHOSLUŽBY

FARSKÉ OZNAMY

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SVIATOSTI

MODLITBY A PRIKÁZANIA

FOTOGALÉRIA

SPOLOČENSTVÁ

- Ružencové bratstvo

- Farská ekonomická rada

- Spevácky zbor

PREZENTÁCIE - ÚVAHY

LINKY

KONTAKT

 


   Program misií vo farnosti
         Nitra - Horné mesto

                                   (od 9.3. do 17.3.2013)

Sobota - 9.marca 2013

        18.30 hod. Sv. omša a začiatok misií vo farnosti


Nedeľa - 10.marca 2013

        07.00 hod. Sv. omša s misijnou kázňou
        08.30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou
        10.00 hod. Sv. omša s misijnou kázňou - detská
        15.00 hod. Katechéza pre ženy + paralelne program pre deti
        18.30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou
        19.30 hod. Katechéza pre mužov


Pondelok - 11.marca 2013

        06.30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou (Hriech)
        18.30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou (Obrátenie)


Utorok - 12.marca 2013

        06.30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou (Spoveď, utrpenie)
                                + pomazanie chorých
        18.30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou (Smrť, súd, utrpenie)
                                + pomazanie chorých


Streda - 13.marca 2013

        06.30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou (Cirkev)
        18.30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou - vysokoškoláci
                             (Ježiš darca života)


Štvrtok - 14.marca 2013

        06.30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou (Viera)
        18.30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou - adorácia
                             (o Eucharistii)


Piatok - 15.marca 2013

        06.30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou (Modlitba)
        09.00 hod. Návšteva v Domove opatrovateľskej služby
        17.45 hod. Krížová cesta s deťmi
        18.30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou - detská


Sobota - 16.marca 2013

        06.30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou (Panna Mária)
        18.30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou (Láska)
                                + obnova manželských sľubov


Nedeľa - 17.marca 2013

        07.00 hod. Sv. omša s misijnou kázňou
        08.30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou
        10.00 hod. Sv. omša s misijnou kázňou - detská
                                + požehnanie misijného kríža


SVIATOSŤ ZMIERENIA

        Možnosť pristúpiť ku sv. spovedi bude:

Utorok - Sobota od 6.30 do 7.30 hod.; a večer od 17.30 hod.


Misie vo farnosti - to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie.

                                        Váš duchovný otec a pátri misionári

 

© 2012 Rímskokatolícka cirkev Nitra - Horné mesto